Biuro Rachunkowe STALLA. My umiemy liczyć!

Strona główna

Świadczymy usługi dla małych, średnich i dużych firm, o różnych profilach działalności i o różnych formach prawnych.

 

W granicach Warszawy możemy dojechać po dokumenty a następnie dostarczyć gotowe deklaracje i inne zestawienia / raporty.

 

Biuro posiada wszelkie wymagane uprawnienia niezbędne do prowadzenia działalności takie jak uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz polisy ubezpieczeniowe, co pozwala naszym klientom na poczucie bezpieczeństwa na gruncie skomplikowanych i niestabilnych przepisów.

 

Usługi organizacyjne:

– pomoc przy określaniu PKD

– wybór najkorzystniejszych form opodatkowania

– przygotowywanie dokumentów rejestrujących działalność do CEIDG, do urzędu

   skarbowego i do ZUS 

– wybór najkorzystniejszych form zatrudnienia pracownika

 

Usługi księgowe:

– prowadzenie ksiąg handlowych

– prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

– prowadzenie ewidencji ryczałtowej

– prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

– prowadzenie ewidencji środków trwałych

– przygotowywanie wszelkich deklaracji podatkowych, do ZUS i innych 

– roczne rozliczanie działalności

– wyprowadzanie zaległości „na prostą”

 

Usługi kadrowo-płacowe:

– przygotowywanie dokumentacji przed zatrudnieniem pracownika

– prowadzenie akt osobowych

– przygotowywanie list płac

– przygotowywanie deklaracji ZUS

– rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4

– rozliczanie umów zleceń i o dzieło

– przygotowywanie deklaracji rocznych dla pracowników

– wyjaśnianie dokumentów z poprzednich lat w ZUS